Mengtype

Vonk Natuurlijk Mengtype

Mengtype (Billiair)

Kenmerken

We hebben hier te maken met een bruin-groene iris. Meestal is de binnenzijde (krausse) bruin en de buitenzijde groenig, de radiaren zijn aan de buitenzijde zichtbaar.

Disposities

AANLEG: Zwakte van de lever, galblaas en galwegen. Athrose achtige klachten, gewrichtspijn. Deze pijn is voelbaar voordat er op de röntgenfoto's ook maar iets zichtbaar is. Vaak tot het veertigste levensjaar geen klachten, daarna kunnen er een aantal klachten zich voortdoen (zeker als de persoon geelzucht heeft gehad) zoals misselijkheid, diarree, maagpijn en manische depressiviteit.

TYPE: Eveneens zoals de heamatogene mens een gevoelsmens. Door de stuwing die vaak in de galwegen ontstaan zijn deze personen ook vaak emotioneel betrokken. 'Wat heb je op je lever' is een typische vraag die je deze mensen kunt stellen. Als ze zich gezond voelen zijn er in het algemeen weinig psychische problemen. Zijn ze ziek dan is het hele wezen uit balans. Ze kunnen dan depressief en zelfs agressief zijn met heftige emotionele buien en wanneer ze ziek zijn zijn ze geen prettige personen, noch voor hunzelf en noch voor hun medemensen. Vaak zijn het binnenvetters, die veel inslikken. De lever is bijna altijd betrokken bij hun ziektebeeld.